AdOpera!

AdOpera! er et nasjonalt nettverk av operaprodusenter med formål å styrke utvikling, produksjonskompetanse og formidling av moderne opera og musikkteater, med vekt på norske verk.

"Kammeroperaen Påske har fremragende sangere og beviser at det er mulig å lage god samtidsopera" - Judith Dybendal, Scenekunst

Utvikling av ny norsk opera
AdOpera/BNO vil spille en aktiv rolle i arbeidet med å utvikle nye norske operaverk.
AdOpera/BNO vil gi norske komponister og librettister mulighet for å utvikle sin kompetanse innen operafaget.
AdOpera/BNO ønsker å produsere en ny norsk opera hvert år.

Hver vår inviteres norske komponister og librettister til workshop hvor sterke coacher veileder prosjektene deres videre. Deretter tilbys ett av prosjektene en ny runde med workshop samme høst. Dersom resultatet er lovende, vil AdOpera/BNO bestille verket. Premieren kan finne sted et drøyt år senere, og alle nettverkets medlemmer kan vise produksjonen. Dermed vil publikum over hele landet ha muligheten til å møte et nytt operatisk verk hvert eneste år.

AdOpera! består av:
Nordnorsk Opera og Symfoniorkester
Trondheim Symfoniorkester
Bergen Nasjonale Opera
Sandnes kulturhus
Opera Østfold
Opera Sør / Kilden

Virksomheten er tredelt:
- Utvikling
- Produksjon
- Forum

AdOpera! utvikling har som mål å styrke den kreative kompetansen til opphavsmenn og produsenter gjennom workshops og rådgivning.

AdOpera! produksjon skal utvikle kompetanse gjennom produksjonssamarbeid mellom partene i AdOpera!

AdOpera! forum skal styrke medlemmenes kunnskap om moderne opera gjennom seminarer, gjesteforelesere og besøk til utvalgte nøkkelinstitusjoner innenfor operafeltet.

Siden nettverket ble opprettet i 2004 har AdOpera! produsert 13 operaverk:

2004: «Frøken Julie» av Antonio Bibalo

2005: «Inside Your Mouth, Sucking the Sun» av Niels Rønholdt og Signe Klejs

«Ophelias: Death by Water Singing» av Henrik Hellstenius og Cecilie Løveid

2006: «Ibsens smårips» av Jon Øyvind Ness og «September» av Eivind Buene

2007: «Lirendreieren» av Magne Hegdal og Alfred Sinding-Larsen

«The Man Who Mistook His Wife For a Hat», av Michael Nyman og Christopher Rawlence

(Oliver Sachs)

2008: «Melancholia» av Georg Friedrich Haas og Jon Fosse

2009: «Hypermusikal» av Glenn Erik Haugland og Hridi Tronsmo

«Ophelias: Death by Water Singing» av Henrik Hellstenius og Cecilie Løveid

2010: «Veslefrikk» av Knut Vaage og Torgeir Rebolledo Pedersen

2011: «Et nytt requiem» - Mozarts Rekviem som musikkteater

2012: «Pelleas og Melisande» av Claude Debussy

2014: «Påske» av Gisle Kverndokk og Aksel-Otto Bull

2015: «Nora» av Du Wei og Jon Fosse

Utvikling av opera for barn og unge - se intervju med Jonathan Dove fra AdOperas workshop for nordiske komponister og librettister (april 2016)

Les mer om prosjektet her

Skjermbilde 2016-10-20 kl. 10.15.32

AdOpera! forvaltes av Bergen Nasjonale Opera og finansieres via selskapets tilskudd over statsbudsjettet.

Foto: Operaen Melancholia av Georg Friedrich Haas og Jon Fosse var støttet av AdOpera!

Kommentarer

kommentarer levert via Disqus

Tilbake til toppen